AKTUALIZOVANÉ 14.07.2014

Nová Lhota-ČR
Malženice
Špačince
Horné Orešany
Kunovice
Voderady
Senica
Trstín
Plavecký Štvrtok
Malá Vrbka-ČR
Rohatec-ČR
Jablonica
Šaštín-Stráže
Chtelnica
Vacenovice-ČR
Galanta
Mukulčice-ČR
Hlboké
Trnava


výsledkový servis/results service - klikni sem !!!

 

VÝSLEDKY HOV 2015

35. ročník sa uskutočnil 27.06.2015. V ideálnych bežeckých podmienkach (22°C) zvíťazil Bukovac Pavol (BEHAME.sk) časom 35:53, pozri výsledky a sú k dispozícií aj v exceli... Padol nový účastnícky rekord 329 bežcov, ďakujeme všetkým za účasť "
výsledkové listiny/results of races - klikni sem !!!

 

VÝSLEDKY BK VIKTORIA 2015

Tabuľka umiestnení bežcov BK Viktoria na bežeckých podujatiach"
výsledky BK Viktoria/results BK Viktoria - klikni sem !!!

Free counters! 

úvod

39. ročník, 29.06.2019
Karpatský pohár v horskom behu - 4. kolo

+ 13. ročník Horneorešanystrongmen Junior a Senior
- súťaž štvorčlenných družstiev v preťahovaní lanom

 

Propozície 2022

ORGANIZÁTOR: 
Bežecký klub Viktoria Horné Orešany
v spolupráci s Obecným úradom v Horných Orešanoch. 

TERMÍN:
29.06.2019
(sobota) o 15.30 hod., na štadióne TJ Iskra Horné Orešany (okres Trnava). 

PREZENTÁCIA: 
Najneskôr 15 min. pred štartom každej kategórie.

KATEGÓRIE:

ŽIACKE A DORASTENECKÉ KATEGÓRIE 
dĺžka trate 100, 335, 670, 1 005 a 1 375 m
HLAVNÉ KATEGÓRIE
dĺžka trate 10 300 m 
CH1-6 - prípravka chlapci1-6 rokov (narodení v roku 2013 a mladší) 1-6 r. - 100 m M39 muži do 39 rokov
D1-6 - prípravka dievčatá 1-6 rokov (narodené v roku 2013 a mladšie) 1-6 r. - 100 m M40-49 muži od 40 do 49 rokov 
CH7-9 - chlapci7-9 rokov (narodení v roku 2010 - 2012) 7-8-9 r. - 335 m M50-59 muži od 50 do 59 rokov
D7-9 - dievčatá 7-9 rokov (narodené v roku 2010 - 2012) 7-8-9 r. - 335 m M60-64 muži nad 60 do 64 rokov
CH10-11 - chlapci10-11 rokov (narodení v roku 2008 - 2009) 10-11 r. - 670 m M65-70 muži nad 65 do 69 rokov
D10-11 - dievčatá 10-11 rokov (narodené v roku 2008 - 2009) 10-11 r. - 670 m M70 muži nad 70 rokov
CH12-13 - chlapci12-13 rokov (narodení v roku 2006 - 2007) 12-13 r. - 1 005 m Ž34 ženy do 34 rokov
D12-13 - dievčatá 12-13 rokov (narodené v roku 2006 - 2007) 12-13 r. - 1 005 m Ž35-49 ženy od 35 do 49 rokov
CH14-15 - chlapci14-15 rokov (narodení v roku 2004 - 2005) 14-15 r. - 1 340 m Ž50 ženy nad 50 rokov
D14-15 - dievčatá 14-15 rokov (narodené v roku 2004 - 2005) 14-15 r. - 1 340 m MJu juniori (narodení v roku 2000 - 2001) 18-19 r.**
dorastenci (narodení v roku 2002 - 2003) 16-17 r. - 1 340 m ŽJy juniorky (narodené v roku 2000 - 2001) 18-19 r. **
dorastenky (narodené v roku 2002 - 2003) 16-17 r. - 1 340 m  Domáci Hornoorešanci a rodáci z Horných Orešian ***
kategória družstvá súťaž trojčlenných družstiev * x x

* kategória 3 členné družstvá- súťaž trojčlenných družstiev bez ohľadu na vek, kategóriu, pohlavie a klubovú príslušnosť, každý člen družstva  musí pri prezentácií uviesť presný názov družstva  (výsledné časy všetkých troch sa spočítajú).
**  v tejto kategórii môžu štartovať aj mladší bežci, avšak štartujú na vlastné riziko a zodpovedajú za nich rodičia, prípadne iná dospelá osoba.
***  v tejto kategórii môžu štartovať iba bežci, ktorí majú alebo mali trvalý pobyt v Horných Orešanoch. Do tejto kategórii nepatria bežci, ktorí majú v našej obci príbuzných, prípadne chodili k nám na prázdniny a pod ...

TRAŤ:  
100 m -
prípravka chlapci a dievčatá od 3 do 6 rokov 
335 m
- chlapci a dievčatá od 7 do 9 rokov  
670 m
- chlapci a dievčatá od 10 do 11 rokov 
1 005 m
- chlapci a dievčatá od 12 do 13 rokov 
1 340 m
- chlapci a dievčatá od 14 do 15 rokov , dorastenci, dorastenky
10 300 m
(50% asfalt, 50% terén, výškový rozdiel 100 m, najnižší bod 194 m/n. m. na štarte, najvyšší bod 294 m/n. m. na 4,8 km) - M39, M40-49, M50-59, M60-69, M70, Ž34, Ž35-49, Ž50, MJu, ŽJy, kategória FIRMY

ŠTART:
o 15.35 hod. - prípravka chlapci od 3 do 6 rokov - 100 m
o 15.40 hod. - dievčatá od 3 do 6 rokov - 100 m
o 15.45 hod. - chlapci od 7 do 9 rokov - 335 m
o 15.55 hod. - dievčatá od 7 do 9 rokov - 335 m
o 16.05 hod. - chlapci a dievčatá od 10 do 11 rokov  - 670 m
o 16.15 hod. - chlapci a dievčatá od 12 do 13 rokov  - 1 005 m
o 16.30 hod. - chlapci a dievčatá od 14 do 15 rokov , dorastenci, dorastenky - 1 340 m
o 17.00 hod. - M39, M40-49, M50-59, M60-69, M70, Ž34, Ž35-49, Ž50, MJu, ŽJy, kategória FIRMY

ŠTARTOVÉ:
5
/ 130 Kč, žiacke kategórie, dorastenecké kategórie  zadarmo
 

INFORMÁCIE:    
Blažo Vladislav
, Horné Orešany 767, 919 03
mobil: +421 905 707 705
e-mail: vladislav.blazo@gmail.com

alebo

Branišovič Ľuboš, Horné Orešany 780, 919 03
mobil: +421 915 477 699
e-mail: vladislav.blazo@gmail.com

CENY:
žiacke a dorastenecké kategórie - v každej kategórie prví traja medaily
najlepší domáci bežci + rodáci z Horných Orešian (okrem BK Viktoria) - prví traja poháre
najmladší a najstarší účastník pretekov na 10 300 m trati - vecné ceny 
kategória 3 členné družstvá - súťaž trojčlenných družstiev - najlepšie 3 družstvá - poháre 
kategória
HORNEOREŠANYSTRONGMEN Junior a Senior - každý člen z najlepšieho družstva - poháre
M39, M40-49, M50-59, M60-69, M70, Ž34, Ž35-49, Ž50, MJu, ŽJy - 15 vecných cien losovaných podľa štartového čísla


Pre hlavné kategórie M39, M40-49, M50-59, M60-69, M70, Ž34, Ž35-49, Ž50, MJu, ŽJy sú vypísané nasledovné ceny

PRÍĎTE SI ZABEHAŤ PO JEDNEJ Z NAJKRAJŠÍCH KROSOVÝCH TRATÍ NA SLOVENSKU ! ! ! M39 M40-49 M50-59 M60-69 M70 Ž34 Ž35-49 Ž50 MJu ŽJy
1. miesto 30 € 30 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €
2. miesto 20 € 20 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 €
3. miesto 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 €

Pre mužské kategórie M39, M40-49, M50-59, M60-69, M70, MJu sú vypísané i nasledovné finančné odmeny v absolútnom poradí mužov: 

1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto 5. miesto 6. miesto
40 € 35 € 30 € 25 € 20 € 15 €

Pre ženské kategórie Ž34, Ž35-49, Ž50, ŽJy sú vypísané i nasledovné finančné odmeny v absolútnom poradí žien: 

1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto 5. miesto
30 € 25 € 20 € 15 € 10 €

Na finančné odmeny má pretekár nárok vtedy, ak bude prítomný na vyhlásení výsledkov, v prípade neprítomnosti stráca nárok na odmenu ! ! !
Prémia za prekonanie absolutného traťového rekordu je 40 EUR.
OBČERSTVENIE:
Pre každého účastníka po skončení pretekov nealko nápoje, v hlavných kategóriách guláš, pivo a nejaké to vínko. 
Iontové nápoje pre vás zabezpečí firma: 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS:
Bude zabezpečený profesionálnou čipovou časomierou SunBella výsledky budú v deň pretekov zverejnené na našom webe a na informačnej tabuli na mieste.

DOPRAVA:
Spojmi SAD z Trnavy (z autobusovej stanice- zastávka č. 17), spojmi SAD z Bratislavy (z autobusovej stanice Nivy alebo z autobusovej zastávky na Bajkalskej ulici) smer Bratislava- Chtelnica, Bratislava- Myjava, alebo smerom cez Trnavu.

UBYTOVANIE:
Je možné na chate Majdán (www.chatamajdan.sk) s reštauráciou v malokarpatskej prírode 4 km od Horných Orešian, alebo v ubytovni na ihrisku. Prípadne navštívte aj nový Bowling motel www.bowlingmotel.sk. Menej náročným zabezpečíme ubytovanie priamo v dejisku pretekov (zadarmo!), treba si priniesť stan, spací vak a dobrú náladu.
Náš tip- v blízkosti možno navštíviť jaskyňu Driny, hrad Červený Kameň (možnosť vstupu, sokoliari, šerm...), Smolenický zámok. Je možnosť turistiky (Záruby, Čierna Skala) alebo si odpočinúť na Orešanskej priehrade ... 

UPOZORNENIE:
Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečie, musí sa riadiť pokynmi usporiadateľov a musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Ďalej je povinný mať počas celej trate štartové číslo pripnuté na drese a v cieli ho odovzdať organizátorom, inak bude diskvalifikovaný.

NA ZÁVER:
Každoročne losujeme veľa vecných cien podľa štartového čísla, po pretekoch podávame dobrý guláš, dobré vínko a pivo.. Celým podujatím vás bude sprevádzať moderátorská dvojica Vladki z Viktorky a Peter Mano Tomič. Ak Vám ešte nestačí, preteky u nás nekončia vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien, ako to už väčšinou na iných bežeckých podujatiach býva, ale tanečnou zábavou pri živej hudbe SENATOR . Vo večerných hodinách od 21.00 bude cez prestávky prebiehať 13. ročník štvorčlenných družstiev v preťahovaní lanom - Horneorešanystrongmen 2019.

Nájdite si voľný čas, kontaktujte nás telefonicky a naberte smer HORNÉ OREŠANY. Nenechajte si ujsť fantastickú atmosféru a mnoho pekných zážitkov, ktoré zažijete iba v Horných Orešanoch, tak neváhajte a príďte k nám. Ste u nás všetci srdečne vítaní. Kto nevidel, neuverí, kto videl, už viac neodolá !!

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ ! ! !