AKTUALIZOVANÉ 14.07.2014

Nová Lhota-ČR
Malženice
Špačince
Horné Orešany
Kunovice
Voderady
Senica
Trstín
Plavecký Štvrtok
Malá Vrbka-ČR
Rohatec-ČR
Jablonica
Šaštín-Stráže
Chtelnica
Vacenovice-ČR
Galanta
Mukulčice-ČR
Hlboké
Trnava


výsledkový servis/results service - klikni sem !!!

 

VÝSLEDKY HOV 2014

34. ročník sa uskutočnil 28.06.2014. V ideálnych bežeckých podmienkach (28°C) zvíťazil Dávidík Marián (Iontovenapoje.sk) časom 37:10, pozri výsledky a sú k dispozícií aj v exceli... Padol nový účastnícky rekord 316 bežcov, ďakujeme všetkým za účasť "
výsledkové listiny/results of races - klikni sem !!!

 

VÝSLEDKY BK VIKTORIA 2015

Tabuľka umiestnení bežcov BK Viktoria na bežeckých podujatiach"
výsledky BK Viktoria/results BK Viktoria - klikni sem !!!

Free counters! 

úvod

36. ročník, 25.06.2016
Malokarpatský pohár v lesnom behu - 4. kolo
Trnavská regionálna bežecká liga -?. kolo
Trnavská župná bežecká liga - ?. kolo
+ 10. ročník Horneorešanystrongmen Junior a Senior
- súťaž štvorčlenných družstiev v preťahovaní lanom

 

Propozície 2016

ORGANIZÁTOR: 
Bežecký klub Viktoria Horné Orešany
v spolupráci s Obecným úradom v Horných Orešanoch. 

TERMÍN:
25.06.2015
(sobota) o 15.45 hod., na štadióne TJ Iskra Horné Orešany (okres Trnava). 

PREZENTÁCIA: 
Najneskôr 15 min. pred štartom každej kategórie.

KATEGÓRIE:

ŽIACKE A DORASTENECKÉ KATEGÓRIE 
dĺžka trate 100, 335, 670, 1 005 a 1 375 m
HLAVNÉ KATEGÓRIE
dĺžka trate 10 300 m 
CH1-6 - prípravka chlapci1-6 rokov (narodení v roku 2009 a mladší) 1-6 r. - 100 m M39 muži do 39 rokov
D1-6 - prípravka dievčatá 1-6 rokov (narodené v roku 2009 a mladšie) 1-6 r. - 100 m M40-49 muži od 40 do 49 rokov 
CH7-9 - chlapci7-9 rokov (narodení v roku 2006 - 2008) 7-8-9 r. - 335 m M50-59 muži od 50 do 59 rokov
D7-9 - dievčatá 7-9 rokov (narodené v roku 2006 - 2008) 7-8-9 r. - 335 m M60-64 muži nad 60 do 64 rokov
CH10-11 - chlapci10-11 rokov (narodení v roku 2004 - 2005) 10-11 r. - 670 m M65-70 muži nad 65 do 69 rokov
D10-11 - dievčatá 10-11 rokov (narodené v roku 2004 - 2005) 10-11 r. - 670 m M70 muži nad 70 rokov
CH12-13 - chlapci12-13 rokov (narodení v roku 2002 - 2003) 12-13 r. - 1 005 m Ž34 ženy do 34 rokov
D12-13 - dievčatá 12-13 rokov (narodené v roku 2002 - 2003) 12-13 r. - 1 005 m Ž35-49 ženy od 35 do 49 rokov
CH14-15 - chlapci14-15 rokov (narodení v roku 2000 - 2001) 14-15 r. - 1 340 m Ž50 ženy nad 50 rokov
D14-15 - dievčatá 14-15 rokov (narodené v roku 2000 - 2001) 14-15 r. - 1 340 m MJu juniori (narodení v roku 1996 - 1997) 18-19 r.**
dorastenci (narodení v roku 1998 - 1999) 16-17 r. - 1 340 m ŽJy juniorky (narodené v roku 1996 - 1997) 18-19 r. **
dorastenky (narodené v roku 1997 - 1998) 16-17 r. - 1 340 m  Domáci Hornoorešanci a rodáci z Horných Orešian ***
kategória FIRMY súťaž trojčlenných družstiev * x x

* kategória FIRMY - súťaž trojčlenných družstiev bez ohľadu na vek a pohlavie, každý člen družstva sa musí pri prezentácií preukázať firemným preukazom (výsledné časy všetkých troch sa spočítajú).
**  v tejto kategórii môžu štartovať aj mladší bežci, avšak štartujú na vlastné riziko a zodpovedajú za nich rodičia, prípadne iná dospelá osoba.
***  v tejto kategórii môžu štartovať iba bežci, ktorí majú alebo mali trvalý pobyt v Horných Orešanoch. Do tejto kategórii nepatria bežci, ktorí majú v našej obci príbuzných, prípadne chodili k nám na prázdniny a pod ...

TRAŤ:  
100 m -
prípravka chlapci a dievčatá od 3 do 6 rokov 
335 m
- chlapci a dievčatá od 7 do 9 rokov  
670 m
- chlapci a dievčatá od 10 do 11 rokov 
1 005 m
- chlapci a dievčatá od 12 do 13 rokov 
1 340 m
- chlapci a dievčatá od 14 do 15 rokov , dorastenci, dorastenky
10 300 m
(50% asfalt, 50% terén, výškový rozdiel 100 m, najnižší bod 194 m/n. m. na štarte, najvyšší bod 294 m/n. m. na 4,8 km) - M39, M40-49, M50-59, M60-64, M65-69, M70, Ž34, Ž35-49, Ž50, MJu, ŽJy, kategória FIRMY

ŠTART:
o 15.45 hod. - prípravka chlapci od 3 do 6 rokov - 100 m
o 15.50 hod. - dievčatá od 3 do 6 rokov - 100 m
o 15.55 hod. - chlapci a dievčatá od 7 do 9 rokov - 335 m
o 16.05 hod. - chlapci a dievčatá od 10 do 11 rokov  - 670 m
o 16.15 hod. - chlapci a dievčatá od 12 do 13 rokov  - 1 005 m
o 16.30 hod. - chlapci a dievčatá od 14 do 15 rokov , dorastenci, dorastenky - 1 340 m
o 17.00 hod. - M39, M40-49, M50-59, M60-64, M65-69, M70, Ž34, Ž35-49, Ž50, MJu, ŽJy, kategória FIRMY

ŠTARTOVÉ:
5
/ 130 Kč, žiacke kategórie, dorastenecké kategórie  zadarmo
 

INFORMÁCIE:    
Blažo Vladislav
, Horné Orešany 767, 919 03
mobil: +421 905 707 705
e-mail: vladislav.blazo@gmail.com

alebo

Branišovič Ľuboš, Horné Orešany 780, 919 03
mobil: +421 915 477 699
e-mail: vladislav.blazo@gmail.com

CENY:
žiacke a dorastenecké kategórie - v každej kategórie prví traja medaily
najlepší domáci bežci + rodáci z Horných Orešian (okrem BK Viktoria) - prví traja poháre
najmladší a najstarší účastník pretekov na 10 300 m trati - vecné ceny 
kategória FIRMY - súťaž trojčlenných družstiev - najlepšie 3 družstvá - poháre 
kategória
HORNEOREŠANYSTRONGMEN Junior a Senior - každý člen z najlepšieho družstva - poháre
M39, M40-49, M50-59, M60-64, M65-69, M70, Ž34, Ž35-49, Ž50, MJu, ŽJy - 15 vecných cien losovaných podľa štartového čísla


Pre hlavné kategórie M39, M40-49, M50-59, M60-64, M65-69, M70, Ž34, Ž35-49, Ž50, MJu, ŽJy sú vypísané nasledovné ceny

PRÍĎTE SI ZABEHAŤ PO JEDNEJ Z NAJKRAJŠÍCH KROSOVÝCH TRATÍ NA SLOVENSKU ! ! ! M39 M40-49 M50-59 M60-64 M65-69 M70 Ž34 Ž35-49 Ž50 MJu ŽJy
1. miesto 30 € 30 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €
2. miesto 20 € 20 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 €
3. miesto 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 €

Pre mužské kategórie M39, M40-49, M50-59, M60-64, M65-69, M70, MJu sú vypísané i nasledovné finančné odmeny v absolútnom poradí mužov: 

1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto 5. miesto 6. miesto 7. miesto 8. miesto 9. miesto 10. miesto
30 € 25 € 20 € 15 € 15 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 €

Pre ženské kategórie Ž34, Ž35-49, Ž50, ŽJy sú vypísané i nasledovné finančné odmeny v absolútnom poradí žien: 

1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto 5. miesto
20 € 15 € 10 € 10 € 10 €

Na finančné odmeny má pretekár nárok vtedy, ak bude prítomný na vyhlásení výsledkov, v prípade neprítomnosti stráca nárok na odmenu ! ! !
Prémia za traťový rekord v tomto roku vypísaná nie je .
) -

OBČERSTVENIE:
Pre každého účastníka po skončení pretekov nealko nápoje, v hlavných kategóriách guláš, pivo a nejaké to vínko. 
Iontové nápoje pre vás zabezpečí firma: 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS:
Bude zabezpečený profesionálnou čipovou časomierou a výsledky budú v deň pretekov zverejnené na našom webe a na informačnej tabuli na mieste.

DOPRAVA:
Spojmi SAD z Trnavy (z autobusovej stanice- zastávka č. 17), spojmi SAD z Bratislavy (z autobusovej stanice Nivy alebo z autobusovej zastávky na Bajkalskej ulici) smer Bratislava- Chtelnica, Bratislava- Myjava, alebo smerom cez Trnavu.

UBYTOVANIE:
Je možné na chate Majdán (www.chatamajdan.sk) s reštauráciou v malokarpatskej prírode 4 km od Horných Orešian, alebo v ubytovni na ihrisku. Prípadne navštívte aj nový Bowling motel www.bowlingmotel.sk. Menej náročným zabezpečíme ubytovanie priamo v dejisku pretekov (zadarmo!), treba si priniesť stan, spací vak a dobrú náladu.
Náš tip- v blízkosti možno navštíviť jaskyňu Driny, hrad Červený Kameň (možnosť vstupu, sokoliari, šerm...), Smolenický zámok. Je možnosť turistiky (Záruby, Čierna Skala) alebo si odpočinúť na Orešanskej priehrade ... 

UPOZORNENIE:
Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečie, musí sa riadiť pokynmi usporiadateľov a musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Ďalej je povinný mať počas celej trate štartové číslo pripnuté na drese a v cieli ho odovzdať organizátorom, inak bude diskvalifikovaný.

NA ZÁVER:
Každoročne losujeme veľa vecných cien podľa štartového čísla, po pretekoch podávame dobrý guláš, dobré vínko a pivo.. Celým podujatím vás bude sprevádzať moderátorská dvojica Vladki z Viktorky a Peter Mano Tomič. Ak Vám ešte nestačí, preteky u nás nekončia vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien, ako to už väčšinou na iných bežeckých podujatiach býva, ale tanečnou zábavou pri živej hudbe ??? (zatiať definitívne nepotvrdené). Vo večerných hodinách od 21.00 bude cez prestávky prebiehať 10. ročník štvorčlenných družstiev v preťahovaní lanom - Horneorešanystrongmen 2015.

Nájdite si voľný čas, kontaktujte nás telefonicky a naberte smer HORNÉ OREŠANY. Nenechajte si ujsť fantastickú atmosféru a mnoho pekných zážitkov, ktoré zažijete iba v Horných Orešanoch, tak neváhajte a príďte k nám. Ste u nás všetci srdečne vítaní. Kto nevidel, neuverí, kto videl, už viac neodolá !!

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ ! ! !